Contact

Schrijf, bel, app
ons of kom
op de koffie

Bezoekadres:
Oliemolenhof 18A
3812 PB AMERSFOORT

Postadres:
Amsterdamseweg 2H
3812 RS AMERSFOORT

info@thespidermonkeys.com

Ons hoofd/werk kantoor en leefgebied is gelegen in Amersfoorts De Nieuwe Stad:

Wil je weten hoe wij dat doen? Jouw zakelijke efficiëntie, digitale weerbaarheid en werkplezier verhogen met Microsoft Power Apps? We maken graag tijd voor je. Laat weten wanneer het je schikt, dan kijken we in de agenda. Wij verheugen ons erop.

  In 2013 kocht het familiebedrijf Schipper Bosch de voormalige Prodentfabriek in Amersfoort en behoedde daarmee deze bijzondere plek voor verval. In tegenstelling tot klassieke gebiedsontwikkeling, is de fabriek niet als afzonderlijk gebouw bekeken, maar is het gebied – het Oliemolenkwartier – als geheel benaderd. Met de Prodentfabriek als uitgangspunt en katalysator herontwikkelen we dit gebied.

  Het tot De Nieuwe Stad omgedoopte gebied is een stad in een stad, waar de gebruikers, functies en gebouwen elkaar versterken. Waar mensen werken, recreëren en leren en in de nabije toekomst wonen. Door eerst de historische fabrieksgebouwen nieuw leven in te blazen, en daarbij voort te bouwen op de bestaande kwaliteiten, is uiteindelijk het volledige gebied naar een hoger niveau getild. Er is gekozen voor een mix van functies, met diverse plekken voor ontmoeting, met plekken om te werken, vergaderen, volop ruimte voor onderwijs, evenementen en recreatie. Het is een duurzame stad met een biowarmte-installatie, zonnepanelen en een derde leven voor De Paviljoens. De Nieuwe Stad huisvest inmiddels ruim 80 kleine en grote bedrijven. De bewoners van het gebied zijn afkomstig uit verschillende sectoren, variërend van zakelijke dienstverlening en onderwijs tot horeca en cultuur.

  Bij elke stap in de gebiedstransformatie staat vast dat we de historische waarde behouden: we hebben de ontwikkeling en industrie die hier plaatsvond zichtbaar gehouden of gemaakt. Daarbij zijn we het gebied telkens als geheel blijven zien en hebben we gezocht naar duurzame interventies. Zo wordt er een stad gebouwd die alles in zich heeft, en die zich blijft aanpassen aan de steeds veranderende wereld. Voortbouwen op het verleden loont, niet in de laatste plaats om authenticiteit te behouden. De Nieuwe Stad laat zien dat respectvol omgaan met het verleden kan samengaan met ambitie en vernieuwingsdrift.

  Samen met Gemeente Amersfoort, de bewoners en andere stakeholders werken we verder aan onze ambitie om een uniek stukje stad te creëren. Gezamenlijk hebben we bij de start van de gebiedsontwikkeling vijf pijlers geformuleerd, die sturing geven aan de gebiedsinrichting en programmering.

  Vijf pijlers:

  • Verbonden identiteit – De ambitie is om van De Nieuwe Stad een goed verbonden en open stuk te maken, als onderdeel van het stadshart, met een sterke eigen identiteit.
  • Industriële poëzie – De kwaliteit, herkenbaarheid en diversiteit van de huidige gebouwen dienen als uitgangspunt bij de toekomstige ontwikkelingen.
  • Mix van functies – Met een stedelijke mix van functies streven we naar een veelzijdig milieu: niet alleen op gebiedsniveau maar ook op de schaal van individuele gebiedsonderdelen.