Download whitepaper:
Een efficiënter werkproces voor Facility Management.
Minder handmatig, meer Power Apps!

De rol van een Facility Manager is niet weg te denken uit een goed functionerend bedrijf. Het de medewerkers zo makkelijk mogelijk maken, niet altijd een eenvoudige taak!

Dit whitepaper is gemaakt voor iedereen die klaar is met omslachtige en handmatige werkprocessen. Je weet dat er meer mogelijk is met de juiste tool om zo foutgevoelige, tijdrovende en manuele processen te elimineren! Maar hoe?

In dit whitepaper vind je:

  • Power Apps en wat het kan betekenen voor jouw workflow
  • Twee voorbeelden van Power Apps in de praktijk
  • Hoe ga je van start met Power Apps

Ontvang je whitepaper nu!